เเนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูตามประมวลจริยธรรม ตาม ก.ค.ศ กำหนด.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู พ.ศ 2564.pdf